საინვესტიციო გაყიდვები

RSP ჩართულია სასტუმრო ობიექტებთან ინვესტიციური ოპერაციების წარმოებაში.

მომსახურებაში შედის:

  •  ობიექტების შერჩევა რუსეთში და მის ფარგლებს გარეთ, მომხმარებლის მახასიათებლის მიხედვით (არსებული ობიექტები, მშენებლობის მიწა, რეკონსტრუქციის ობიექტები)
  • ინვესტორების ძებნვა